Nøyaktighetsklasse NØYAKTIGHETSKLASSE

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent 4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m
Navn Beskrivelse Kodeverdi
God 2
Meget god 3
Mindre god 1
Særs god 4
Verdi Navn Beskrivelse
God
Meget god
Mindre god
Særs god
Name Type Description Code value
God <undefined>
Meget god
Mindre god
Særs god

Vis Nøyaktighetsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1