ArealbrukKode AREALBRUK

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Navn Beskrivelse Kodeverdi
bebyggelseAnnen bebyggelseAnnen
bebyggelseBolig bebyggelseBolig
industriOgTrafikk industriOgTrafikk
LNFOmråde LNFOmråde
sentrumsområder sentrumsområder
tjenesteytelse tjenesteytelse
uavklart uavklart
ubebygd ubebygd
Verdi Navn Beskrivelse
bebyggelseAnnen
bebyggelseBolig
industriOgTrafikk
LNFOmråde
sentrumsområder
tjenesteytelse
uavklart
ubebygd
Name Description Code value
bebyggelseAnnen
bebyggelseBolig
industriOgTrafikk
LNFOmråde
sentrumsområder
tjenesteytelse
uavklart
ubebygd

Vis ArealbrukKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1