Påvirkningsgrad ImpactDegree PÅVIRKNINGSGRAD

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det
Navn Beskrivelse Kodeverdi
akseptabelForurensning Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk areal/resipient akseptabelForurensning
ikkeAkseptabelForurensning Mulig/kjent påvirkning og behov for undersøkelse/tiltak ikkeAkseptabelForurensning
liteForurensning Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk liteForurensning
ukjentPåvirkning Ukjent, men mulig, påvirkning; "grunn til å tro" at arealet er forurenset. ukjentPåvirkning
Verdi Navn Beskrivelse
akseptabelForurensning Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk areal/resipient
ikkeAkseptabelForurensning Mulig/kjent påvirkning og behov for undersøkelse/tiltak
liteForurensning Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk
ukjentPåvirkning Ukjent, men mulig, påvirkning; "grunn til å tro" at arealet er forurenset.
Name Description Code value
Little/No known influence with current use Little/No known influence with current use
Potential/known impact Potential/known impact
Little/No known impact Little/No known impact
ukjentPåvirkning

Vis Påvirkningsgrad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1