Søket gav 12 treff

Brannalarmsentraler produktspesifikasjon

Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20171010


Brannstasjoner produktspesifikasjon

Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20160315


Eksplosivanlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20170303


InterkommunaleBrannvesen produktspesifikasjon

Brannvesen som omfatter mer enn en kommune

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\InterkommunaleBrannvesen

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20170901


Sivilforsvarsdistrikter produktspesifikasjon

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20171010


Anlegg med farlig stoff produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20170303


Storulykkeanlegg produktspesifikasjon

Storulykkeanlegg er alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (FOR-2016-06-03-569)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Storulykkeanlegg

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20170303


Tilfluktsrom - offentlige produktspesifikasjon

Offentlige tilfluktsrom stedfestet som punkt til den bygningen som tilfluktsrommet ligger i eller til inngangen til tilfluktsrom i fjell o.l.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Tilfluktsrom - offentlige

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20191001


Eksplosivanlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Utkast

20231015


Anlegg med farlig stoff produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Anlegg med farlig stoff

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Utkast

20231015


Brannalarmsentraler produktspesifikasjon

Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Erstattet

20160315


Sivilforsvarsdistrikter produktspesifikasjon

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter, med 22 distriktskontor. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Erstattet

20160315