Servitutter-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse: standarden omfatter servitutter i form av råderettsbegrensninger og andre begrensninger på fast eiendom, og baserer seg på registreringer som er gjort i forbindelse med økonomisk kartverk

Viser treff 1 - 8 av 8
Servituttgrense objekttype

grenselinje for servitutt -- Definition -- easement boundary line


ServituttgrenseFiktiv objekttype

fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene -- Definition -- fictitious boundary line which is used if one wants to create a surface for the easement, and not all the boundary lines are known


Servitutt objekttype

servitutten representert som flate og punkt -- Definition -- the easement represented as a surface and as a point


Servituttgruppe datatype

benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer -- Definition - - used to indicate type of easement with comments, as well as to which land number/title number the easement applies. Land and title numbers are not given for negative usage rights