ServituttType EasementType SERVTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Flatebegrenset rett FX
Rett til barskog BA
Rett til beite BE
Rett til fiske FI
Rett til Lauvskog LA
Rett til slått SL
Rett til all skog SK
Stølsrettighet ST
Rett til veg VE
Byggeforbud BF
Frisktsone FS
Punkt-satt rett PX
Punkt-satt rett, notfiske PN
Punkt-satt rett, brønn PB
Bortleieareal KB
Almenningsareal KA
Mologrunn-rett KM
Fortøyning KF
Verdi Navn Beskrivelse
FX Flatebegrenset rett
BA Rett til barskog
BE Rett til beite
FI Rett til fiske
LA Rett til Lauvskog
SL Rett til slått
SK Rett til all skog
ST Stølsrettighet
VE Rett til veg
BF Byggeforbud
FS Frisktsone
PX Punkt-satt rett
PN Punkt-satt rett, notfiske
PB Punkt-satt rett, brønn
KB Bortleieareal
KA Almenningsareal
KM Mologrunn-rett
KF Fortøyning
Name Type Description Code value
??(Surface-defined / Area-limited) rights <undefined> ??(Surface-defined / Area-limited) rights
Coniferous forest rights <undefined> Coniferous forest rights
Grazing rights <undefined> Grazing rights
Fishing rights <undefined> Fishing rights
Deciduous forest rights <undefined> Deciduous forest rights
Haying rights <undefined> Haying rights
Rights to ??(entire forest/all forested area) <undefined> Rights to ??(entire forest/all forested area)
Mountain farm rights <undefined> Mountain farm rights
Right of way <undefined> Right of way
Building ban <undefined> Building ban
Unrestricted view zone <undefined> Unrestricted view zone
Point-defined/specific?? rights <undefined> Point-defined/specific?? rights
Point-defined/specific?? rights, seining <undefined> Point-defined/specific?? rights, seining
Point-defined/specific?? rights, well <undefined> Point-defined/specific?? rights, well
Leased-out area <undefined> Leased-out area
Common area <undefined> Common area
Breakwater property rights <undefined> Breakwater property rights
Mooring <undefined> Mooring

Vis ServituttType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1