Servitutt Easement

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

servitutten representert som flate og punkt
the easement represented as a surface and as a point
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
servituttgruppe benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer Servituttgruppe (datatype) 1..*
- matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune Matrikkelnummer (datatype) 1..1
- servituttType ServituttType (kodeliste) 1..1
- informasjon merknadsfelt for å spesisfisere nærmere hvilken bruksrett som er knyttet til flaten eller punktet. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
SERV Servituttgruppe 1..*
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
servituttgruppe Servituttgruppe easementGroup

Vis Servitutt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Servituttgruppe 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Servitutt 1 Servituttgrense Servituttgrense 0..*
assosiasjon Servitutt 0..* avgrensning ServituttgrenseFiktiv 1