Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper

Geovekst Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata.

Viser treff 1 - 11 av 11FellesegenskaperPåkrevd objekttype

Abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Påkrevde egenskaper.


ObjektId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av objekt på kaien.


KaiId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


FellesegenskaperOpsjonell objekttype

Abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Opsjonelle egenskaper.


HavnId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en havn. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.


Datafangstmetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.


Synbarhet kodeliste

Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen.