Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Geovekst Utkast

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode 3 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
SYNBARHET Synbarhet 0..1
DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode 3 0..1
H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Name Type English Description
datafangstmetode Datafangstmetode dataCaptureMethod Specifies method of measurement used.
nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point, in floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
synbarhet Synbarhet visibility Specifies the visiblity of the object that is measured.
datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Datafangstmetode 1 ..1
Integer 1 ..1
Synbarhet 0 ..1
Datafangstmetode 0 ..1
Integer 0 ..1