Synbarhet SYNBARHET

kodeliste

Geovekst Utkast

Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen.

Vis Synbarhet i NVDB Datakatalog