Lineære referanser

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med datatyper og kodelister som hører til de lineære referanseobjektene

Viser treff 1 - 8 av 8

LineærPosisjonPunkt datatype

lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation


LineærPosisjonVegnett datatype

Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation


LineærPosisjon datatype

Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation


LineærPosisjonStrekning datatype

lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation


Høydeposisjon kodeliste

Gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt


LineærReferanseMetode kodeliste

Metode brukt for lineære referanser


Sideposisjon kodeliste

Gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning.


Retningskode kodeliste

Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.