Retningskode RETNING

kodeliste

Kartverket Gyldig

Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
med Retning med geometrien med
mot Retning mot geometrien mot
Verdi Navn Beskrivelse
med Retning med geometrien
mot Retning mot geometrien
Name Description Code value
med
mot

Vis Retningskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1