LineærReferanseMetode LRLRM

kodeliste

Kartverket Gyldig

Metode brukt for lineære referanser
Navn Beskrivelse Kodeverdi
normalisert posisjon fra start av nettverkselementet, angitt som et desimaltall mellom 0 og 1, i forhold til start (0) og slutt (1) på nettverkselementet (lenken) Merknad: ISO19148: LR_LinearReferencingMethod:
  • type: "Interpolative"
  • units: "0..1"
normalisert
Verdi Navn Beskrivelse
normalisert posisjon fra start av nettverkselementet, angitt som et desimaltall mellom 0 og 1, i forhold til start (0) og slutt (1) på nettverkselementet (lenken) <font color="#0f0f0f">Merknad: </font> <font color="#0f0f0f">ISO19148: LR_LinearReferencingMethod:</font> <ul> <li>type: "Interpolative" </li> <li>units: "0..1" </li> </ul>
Name Description Code value
normalisert

Vis LineærReferanseMetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1