Geonorge

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 12 av 12

DekningskartSamlet-20230915 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\DekningskartSamlet-20230915

Utkast

20230915


Elveg-test pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test

1.0


Fullstendighetsdekningskart produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Fullstendighetsdekningskart

Utkast

20220301


GeonorgeStatistikkNedlastinger-1.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\GeonorgeStatistikkNedlastinger-1.0

Utkast

1.0


Gravplass-test pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Gravplass-test

1.0


Havnedata_testing pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Havnedata_testing

1.0


Kladd pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Kladd

1.0


Mareano-test pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Mareano-test

1.0


Politisoner og distrikter produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Politisoner og distrikter

Gyldig

20221010


Register_Kodelister-20201010 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Register_Kodelister-20201010

Utkast

1.0


Skredfaresoner produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Skredfaresoner

Utkast

1.2


LufthavnPunkt_20181115 produktspesifikasjon

Lufthavner i Norge representert som punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\LufthavnPunkt_20181115

under arbeid

1.0