Høydeposisjon 8763

kodeliste

Kartverket Gyldig

Gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
over Over: LEVEL_OVER_T Ligger over. O
På: LEVEL_ON_T Ligger på. P
under Under: LEVEL_UNDER_T Ligger under. U
Verdi Navn Beskrivelse
over Over: LEVEL_OVER_T Ligger over.
På: LEVEL_ON_T Ligger på.
under Under: LEVEL_UNDER_T Ligger under.
Name Description Code value
11587 11587
11586 11586
11588 11588

Vis Høydeposisjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11587 Over 1 ..1
11586 1 ..1
11588 Under 1 ..1