Sideposisjon 8762

kodeliste

Kartverket Gyldig

Gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
venstre Venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet på venstre side av vegen (LEFT) V
høyre Høyre: Angir at vegobjektet er stedfestet på høyre side av vegen. (RIGHT) H
høyreOgVenstre Høyre og venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet delvis på høyre og delvis på venstre side av vegen (LEFT_AND_RIGHT) HV
midten Midten: Angir at vegobjektet er stedfestet på midtrabatt (MIDDLE) M
kryssende Kryssende: Angir at vegobjektet krysser vegen. (CROSSING) K
midten_Venstre Midten, venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet på venstre side av midtrabatt (MIDDLE_LEFT) MV
midten_Høyre Midten, høyre: Angir at vegobjektet er stedfestet på høyre side av midtrabatt (MIDDLE_RIGHT) MH
venstreTilfart Venstre tilfart: Angir at vegobjektet er stedfestet i tilknytning til sideveg/avkjørsel på venstre side av vegen (LEFT_ACCESS) VT
høyreTilfart Høyre tilfart: Angir at vegobjektet er stedfestet i tilknytning til sideveg/avkjørsel på høyre side av vegen (RIGHT_ACCESS) HT
rundkjøring_Senter Rundkjøring, senter: Angir at vegobjektet er stedfestet på sentraløya i rundkjøring (ROUNDABOUT_CENTRE) R0
langs Langs: Angir at vegobjektet ligger langs med vegen (LONGITUDINAL) L
Verdi Navn Beskrivelse
venstre Venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet på venstre side av vegen (LEFT)
høyre Høyre: Angir at vegobjektet er stedfestet på høyre side av vegen. (RIGHT)
høyreOgVenstre Høyre og venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet delvis på høyre og delvis på venstre side av vegen (LEFT_AND_RIGHT)
midten Midten: Angir at vegobjektet er stedfestet på midtrabatt (MIDDLE)
kryssende Kryssende: Angir at vegobjektet krysser vegen. (CROSSING)
midten_Venstre Midten, venstre: Angir at vegobjektet er stedfestet på venstre side av midtrabatt (MIDDLE_LEFT)
midten_Høyre Midten, høyre: Angir at vegobjektet er stedfestet på høyre side av midtrabatt (MIDDLE_RIGHT)
venstreTilfart Venstre tilfart: Angir at vegobjektet er stedfestet i tilknytning til sideveg/avkjørsel på venstre side av vegen (LEFT_ACCESS)
høyreTilfart Høyre tilfart: Angir at vegobjektet er stedfestet i tilknytning til sideveg/avkjørsel på høyre side av vegen (RIGHT_ACCESS)
rundkjøring_Senter Rundkjøring, senter: Angir at vegobjektet er stedfestet på sentraløya i rundkjøring (ROUNDABOUT_CENTRE)
langs Langs: Angir at vegobjektet ligger langs med vegen (LONGITUDINAL)
Name Description Code value
11591 11591
11594 11594
11598 11598
11593 11593
11590 11590
11597 11597
11596 11596
11592 11592
11595 11595
11600 11600
11601 11601

Vis Sideposisjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11591 Venstre 1 ..1
11594 Høyre 1 ..1
11598 Høyre og venstre 1 ..1
11593 Midten 1 ..1
11590 Kryssende 1 ..1
11597 Midten, venstre 1 ..1
11596 Midten, høyre 1 ..1
11592 Venstre tilfart 1 ..1
11595 Høyre tilfart 1 ..1
11600 Rundkjøring, senter 1 ..1
11601 Langs 1 ..1