Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata.

Viser treff 1 - 12 av 12HavneanleggId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av et havneanlegg. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


FellesegenskaperOpsjonell objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Opsjonelle egenskaper.


FellesegenskaperPåkrevd objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Påkrevde egenskaper.


HavnId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en havn. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


KaiId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


ObjektId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av objekt på kaien.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Datafangstmetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen