Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Geovekst Gyldig

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode 3 1..1
DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode 3 0..1
NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
SYNBARHET Synbarhet 0..1
Name Type English Description
datafangstmetode Datafangstmetode dataCaptureMethod Specifies method of measurement used.
datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point, in floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.
synbarhet Synbarhet visibility Specifies the visiblity of the object that is measured.

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Datafangstmetode 1 ..1
Datafangstmetode 0 ..1
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1