Abstrakte objektttyper med fellesegenskaper

diagram

Geovekst Gyldig

Abstrakte objektttyper med fellesegenskaper