Synbarhet SYNBARHET

kodeliste

Geovekst Gyldig

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen

Vis Synbarhet i NVDB Datakatalog