Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_F40280A8_38EA_4be5_A4E9_A1F3892DAA57;Abstrakte objektttyper med fellesegenskaper;;diagram;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\HavnedataHavnedata EAID_AEEB1D86_E555_44ea_84E8_88114CCE11BD;Generelle datatyper og kodelister;;diagram;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\HavnedataHavnedata EAID_05014981_5DAB_447d_A0FA_F3E71FFE0587;HavneanleggId;Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av et havneanlegg. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_4481E449_B2ED_4026_B554_3FD1C7B132D1;FellesegenskaperOpsjonell;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Opsjonelle egenskaper.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_5E2187BD_25CD_4661_A961_E7969B30C31E;FellesegenskaperPåkrevd;abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Påkrevde egenskaper.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_7AC2C5E0_DFFB_4f96_A47F_67EC792AA0FA;HavnId;Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en havn. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_7FD2837B_E8CA_460c_A4AB_6114E048D683;KaiId;Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_A068D9BA_56C7_48b7_8072_0368F3515022;ObjektId;Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av objekt på kaien.;objekttype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;Posisjonskvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.;datatype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_B2A4DA7B_BFB8_4c0b_AFA3_DD200AE3FF98;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.;datatype;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_0D35EA6C_222C_4694_A021_A1082674E9F8;Datafangstmetode;Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;kodeliste;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_69938A98_BFEC_4a69_A9CF_033DDED578EE;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAID_05014981_5DAB_447d_A0FA_F3E71FFE0587;havneanleggId;Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\HavneanleggId EAID_05014981_5DAB_447d_A0FA_F3E71FFE0587;havneanleggNavn;Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\HavneanleggId EAID_05014981_5DAB_447d_A0FA_F3E71FFE0587;ISPS;Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\HavneanleggId EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;datafangstmetode;Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;datafangstmetodeHøyde;Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;nøyaktighet;Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;nøyaktighetHøyde;Nøyaktighet for høyden i cm.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet EAID_38099FAB_75A6_4830_BDFE_93601EF4EB0D;synbarhet;Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Posisjonskvalitet EAID_4481E449_B2ED_4026_B554_3FD1C7B132D1;informasjon;generell opplysning;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperOpsjonell EAID_4481E449_B2ED_4026_B554_3FD1C7B132D1;link;Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperOpsjonell EAID_4481E449_B2ED_4026_B554_3FD1C7B132D1;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperOpsjonell EAID_5E2187BD_25CD_4661_A961_E7969B30C31E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperPåkrevd EAID_5E2187BD_25CD_4661_A961_E7969B30C31E;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperPåkrevd EAID_5E2187BD_25CD_4661_A961_E7969B30C31E;kvalitet;Stedfestingskvalitet;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\FellesegenskaperPåkrevd EAID_7AC2C5E0_DFFB_4f96_A47F_67EC792AA0FA;havn;Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\HavnId EAID_7AC2C5E0_DFFB_4f96_A47F_67EC792AA0FA;UNLOCODE;Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\HavnId EAID_7FD2837B_E8CA_460c_A4AB_6114E048D683;kaiId;Unik identifisering av den enkelte kai. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\KaiId EAID_7FD2837B_E8CA_460c_A4AB_6114E048D683;kaiIdIntern;Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\KaiId EAID_7FD2837B_E8CA_460c_A4AB_6114E048D683;kainavn;Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\KaiId EAID_A068D9BA_56C7_48b7_8072_0368F3515022;objektLøpenummer;Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. ;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\ObjektId EAID_B2A4DA7B_BFB8_4c0b_AFA3_DD200AE3FF98;lokalId;Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Identifikasjon EAID_B2A4DA7B_BFB8_4c0b_AFA3_DD200AE3FF98;navnerom;navnerom i form av en URI;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Identifikasjon EAID_B2A4DA7B_BFB8_4c0b_AFA3_DD200AE3FF98;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB.;egenskap;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper\Identifikasjon