Vann-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer og isbreer. Områder i vassdrag som avgrenses og identifiseres pga. flom eller vern, samt målestasjoner med måleparametre beskrives også. Objektene skal ha angitt høyde når datafangsten tillater dette. Dybdekurver og dybdepunkt i vann er beskrevet i kapitlet “Terrengform”. Høyde-informasjon knyttet til vannobjektene er beskrevet her. Kystkontur og objekter i havet er beskrevet i kapitlet “Kyst. Nedbørsfelt er tatt med slik de er definert i NVEs REGINE, dog med et minimum av egenskaper i SOSI-formatet: vassdragsnummer og areal på flater og hierarkinøkkel på grenser

Viser treff 1 - 11 av 11

Breer og fonner pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Breer og fonner

Gyldig

4.0


Elver og bekker pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker

Gyldig

4.0


Flom pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Flom

Gyldig

4.0


Generell vannflate pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate

Gyldig

4.0


Innsjø pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø

Gyldig

4.0


Nedbørfelt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt

Gyldig

4.0


Profiler pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Profiler

Gyldig

4.0


Stasjon pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Stasjon

Gyldig

4.0


Tørr Innsjø/Elv pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv

Gyldig

4.0


VannForekomst pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\VannForekomst

Gyldig

4.0


Verneområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Verneområde

Gyldig

4.0