Profiler

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


Tverrprofilpunkt objekttype

punkter langs et tverrprofil eller lengdeprofil der høydeverdi er innhentet Eks.: Terrengmålt eller generert i terrengmodell. Medium og målemetode brukes for å angi hvor og hvordan høydeverdien er innhentet. -- Definition -- Points along a topographical cross section or a longitudinal profile where the elevation is registered. E.g. Measured in the terrain or generated in a terrain model. Type of medium and method of measurement is given to tell where and how the elevation is registered.


Tverrprofillinje objekttype

et topografisk snitt over en elv med elvebredd, på tvers av strømretningen Merknad: Punkter (profilpunkt) langs linja har terrenghøyde -- Definition -- Topographical cross section of a river (with riverbank), canal, lake or glacier ninety degrees on the direction of current. Note: Profile points along the line have got elevation.


Lengdeprofillinje objekttype

et vertikalt snitt langs elv, kanal eller bre trukket langs en senterlinje -- Definition -- Vertical profile along a river, canal, lake or glacier drawn along the centre line.