Flom

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5


FlomAreal objekttype

oversvømt av flom ved en flomepisode -- Definition -- Flooded area during a flood episode.


Flomløpkant objekttype

begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare det en sjelden gang er vannføring -- Definition -- Demarkation line for large river courses where water flow is occational due to regulation or other causes.


FlomArealGrense objekttype

grense for flomareal -- Definition -- Boundry delineating a flood area.


Flomløp objekttype

elver, bredere enn 3 meter, hvor det en sjelden gang kan bli vannføring. (Ikke spylerenner.) Merknad: Brukes bl.a. I N50 kartdata, SOSI 3.0 Sluse eller kanal eller elveforbyggning som leder vannmengder ved flom unna områder som skal sikres mot flomerosjon. (fra -- Definition -- Rivers, wider than 3 meters, where water flow occationally can occur (not lateral drainage channels).