Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_81A1166F_4566_4e7f_91FB_A6AA08B9FFCA;Breer og fonner;;pakke;4.0;Gyldig;Breer og fonner;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Breer og fonner EAPK_5B0CD429_D024_4807_B294_334D178772BE;Elver og bekker;;pakke;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAPK_92AD00E3_C61E_467a_B729_2F0AC58BA69A;Flom;;pakke;4.0;Gyldig;Flom;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Flom EAPK_4815BF4E_AE74_42a2_A1FD_6F066E635D29;Generell vannflate;;pakke;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate EAPK_392D2CBE_E8CC_4d6b_A093_8DEB481F30DC;Innsjø;;pakke;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAPK_BFEAC0BD_A65E_455c_813B_1508C1CC5A7E;Nedbørfelt;;pakke;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt EAPK_EBC20DE9_AF5F_4c6a_9726_34FD95785CEC;Profiler ;;pakke;4.0;Gyldig;Profiler ;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Profiler EAPK_E65A5472_817F_4d6a_8213_9E3077631DBF;Stasjon;;pakke;4.0;Gyldig;Stasjon;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Stasjon EAPK_478EA91B_FBDD_45e9_9AD7_7AE6489703FA;Tørr Innsjø/Elv;;pakke;4.0;Gyldig;Tørr Innsjø/Elv;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Tørr Innsjø/Elv EAPK_224BA2AE_26CE_4c9e_9CD4_C533B87FAE3C;VannForekomst;;pakke;4.0;Gyldig;VannForekomst;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\VannForekomst EAPK_E177B426_5FED_4d3c_B2A4_912447293556;Verneområde;;pakke;4.0;Gyldig;Verneområde;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Verneområde EAID_241B08DF_B6C7_4eed_98B6_1ECA2F8927E7;Kodelister;;diagram;4.0;Gyldig;Vann-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0