Verneområde

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


VassVernOmrådegrense objekttype

grense for et vassdrag som er vernet mot kraftutbygging -- Definition -- Demarkation line for a river system protected against hydro power development in the Protection Plan for River Systems.


VassVernOmr objekttype

vassdrag vernet mot kraftutbygging i henhold til verneplan for vassdrag -- Definition -- River system protected against hydro power development in the Protection Plan for River Systems.


Verneplan kodeliste

nummer på verneplan på vassdrag -- Definition - - Protection plan number for a river system.