VannForekomst

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 7 av 7


VannforekomstGrunnvann objekttype

område med forekomster av grunnvann -- Definition -- A demarkated area where a given amount of groundwater is available and with the same pressure.


Vannforekomstgrense objekttype

avgrensning av vannforekomster -- Definition -- Demarkation line for water bodies.


VannforekomstMarin objekttype

marint område med samme marintype, belastning og risikovurdering -- Definition -- Coastal area with identical water type, pressure and risk evaluation.


VannforekomstElv objekttype

gruppe av elvestrekninger som har samme vanntype, belastning og risikovurdering -- Definition -- One river segment or a group of river segments with the same water type, pressure and risk evaluation.


VannforekomstInnsjø objekttype

en innsjø større enn 0,5 km2 eller mindre med en belastning som tilsir tilltak -- Definition -- A lake where a pressure require measures to improve the status of the water quality, and all lakes larger than 0.5 km2 with or without pressure.


Risikovurdering kodeliste

vurdering av risiko for vannforekomst i elv, innsjø eller hav -- Definition - - Evaluation of risk for not achieving a good ecological status for water bodies in river, lake, coast or groundwater.