Breer og fonner

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 10 av 10


SnøIsbre objekttype

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø Merknad: Isbre kan også være en del av evig snø, særlig når breens kantlinje ikke kan defineres (og registreres) som Isbre. Den gamle koden for isbre er overført til dette objektet ! -- Definition -- Snow or glacier and bare ground where it is uncertain if it is snow or glacier. Note: A snowfield can also be a part of perpetual snow, especially when the glacier's edge cannot be defined and registered as a glacier.


SnøIsbreKant objekttype

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø -- Definition -- Demarkation line between snow or glacier and bare ground where it is uncertain if it is snow or glacier.


Snølinje objekttype

grense mellom snø og is på overflaten av bre -- Definition -- Boundry between snow and ice on the glacier surface.


Bresprekk objekttype

temporære synlige sprekker på bre -- Definition -- Temporary visible fissures on a glacier.


Snøfonnkant objekttype

avgrensning av tettpakket snø som ikke er i bevegelse -- Definition -- Demarkation line for tightly packed snow which is not in movement and other surface.


Snøfonn objekttype

snø som enda ikke er smeltet -- Definition -- Tightly packed snow which is not in movement.


Isbrekant objekttype

avgrensningslinje av massen av snø og is som vesentlig ligger på land og er i bevegelse -- Definition -- Demarkation line for a mass of snow and ice which lies mainly on land, and which is in or has been in movement.


Isbre objekttype

en masse av snø og is som vesentlig ligger på land og er, eller har vært i bevegelse -- Definition -- A mass of snow and ice which lies mainly on land, and which is in or has been in movement.


Bretype kodeliste

bre-liknende steinmasse -- Definition - - Types of glaciers.