GeotekniskeUndersøkelser-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 7 av 7

GeotekniskTolkning objekttype

tolkning av grunnforhold i et bestemt punkt, strekning eller område <engelsk>interpretation of soil conditions in a certain point, line or area</engelsk>


GeotekniskBorehull objekttype

geografisk område representert ved et punkt som er den logiske enhet for tolking av laginndeling og egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>geographical area represented by a location which is the logical unit for interpretation of stratification and properties for the different strata </engelsk>


GeotekniskBorehullUndersøkelse objekttype

geografisk punkt hvor det er utført feltforsøk, prøvetaking, måling av poretrykk osv. med tilhørende observasjoner <engelsk>geographical location where field tests, sampling, pore pressure measurements etc. with corresponding observations have been carried out</engelsk>


GeotekniskObservasjon objekttype

geografisk punkt hvor det er utført målinger <engelsk> geographical location where measurements have been performed </engelsk>


GeotekniskUndersøkelse objekttype

geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt <engelsk>geographical area where there are or are planned geotechnical boreholes for a given project</engelsk>


GeotekniskUndersøkelseGrense objekttype

avgrensning av et område for geotekniske undersøkelser <engelsk>demarcation of an area with soil investigations</engelsk>


GeotekniskUndersøkelseDelområde objekttype

geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt <engelsk>geographical area where geotechnical boreholes in a given project are planned or performed</engelsk>