GeotekniskUndersøkelseGrense GeotechnicalInvestigationBorder

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

avgrensning av et område for geotekniske undersøkelser
demarcation of an area with soil investigations
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis GeotekniskUndersøkelseGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon geotekniskUndersøkelseGrense GeotekniskUndersøkelseGrense 0..* GeotekniskUndersøkelse