Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_3EE1A20F_4E46_4057_93BE_6F90BC220CC0;GeotekniskSondering;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskSondering;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering EAPK_0494C711_4F8C_4eee_B016_8E72DFC44FBE;GeotekniskInsituTest;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskInsituTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest EAPK_35200AF5_95DA_448e_9891_2709FE3B6E6A;GeotekniskPrøvetaking;;pakke;1.1;Tilbaketrukket;GeotekniskPrøvetaking;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAPK_E6D30C3A_FEED_4f4d_8C88_E591988A680C;GeotekniskLabTest;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAPK_3B52DE01_9884_4417_9802_66A10D47D670;GeotekniskKontrollMåling;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskKontrollMåling;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskKontrollMåling EAPK_F7128478_8752_4681_AA7C_66F8D1938F8C;GeotekniskTolkning;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskTolkning;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_97A7B72F_B1DC_4aed_A26A_BCBE2B8E0B7D;Samlediagram;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_848E995C_18CC_4ac5_9489_F0B6BC24870F;Relasjon til GeovitenskapeligUndersøkelse - Borehull;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_AD5C425A_2B8E_45d6_B218_D670106C914D; Borehull;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_1FD96783_FEFB_4e4a_8727_83B21DEBFAF0;GeotekniskeUndersøkelser;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_F238D551_78D4_45c3_879A_0592CE36C603;GeotekniskeKodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_3714A67E_42A4_467d_AF4C_6CFAF039B4E4;GeotekniskBorehullUndersøkelse - oversikt;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_379CE234_C6C7_4f99_9566_1D681ABAF864;GeotekniskUndersøkelse;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_ABFE7AE2_73B6_46f8_A87D_8CE10102E2AC;GeotekniskBorehullUndersøkelse;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;GeotekniskTolkning;tolkning av grunnforhold i et bestemt punkt, strekning eller område interpretation of soil conditions in a certain point, line or area;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_1F61EC2C_5D2E_405b_A5BA_36409817CB21;GeotekniskBorehull;geografisk område representert ved et punkt som er den logiske enhet for tolking av laginndeling og egenskaper til de forskjellige jordlag geographical area represented by a location which is the logical unit for interpretation of stratification and properties for the different strata ;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;GeotekniskBorehullUndersøkelse;geografisk punkt hvor det er utført feltforsøk, prøvetaking, måling av poretrykk osv. med tilhørende observasjoner geographical location where field tests, sampling, pore pressure measurements etc. with corresponding observations have been carried out;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_81F713E0_16A2_4c97_906C_571F2AAA6FE8;GeotekniskObservasjon;geografisk punkt hvor det er utført målinger geographical location where measurements have been performed ;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_A0F5D526_33E9_4f40_AEDA_940E3977D15C;GeotekniskUndersøkelse;geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt geographical area where there are or are planned geotechnical boreholes for a given project;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_ED94CD25_E1F1_462e_A2A5_C255A3181D0C;GeotekniskUndersøkelseGrense;avgrensning av et område for geotekniske undersøkelser demarcation of an area with soil investigations;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_F50D2D76_D2E1_43ff_828F_06C0D5FD01A0;GeotekniskUndersøkelseDelområde;geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt geographical area where geotechnical boreholes in a given project are planned or performed;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_1AFE4192_D1F2_426a_804F_895C8430E55A;GeotekniskBoreObservasjonskode;oversikt over koder for observasjoner som gjøres ved utførelse av en grunnundersøkelse overview of codes for observations made during the course of a ground investigation;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_EE13A1EF_BB3B_4163_B033_C52BD999549D;GeotekniskStoppkode;oversikt over koder for stopp av boring ved utførelse av en grunnundersøkelse overview of codes for termination of boring in a ground investigation;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;dyp;dybde regnet fra terrengoverflaten eller et annet angitt referansenivådepth from the terrain surface or any other given reference level ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;detaljertLagKlassifisering;klassifisering av jordlag i grunnen classification of soil layers in the ground ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;hovedLagKlassifiseringsKode;kode som brukes for å spesifisere jordlag i grunnencode used to identify the principal soil stratas in the ground ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;klassifiseringMetode;metode som benyttes for å klassifisere lagdeling i grunnen method used to classify the ground conditions;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;kvalitetVurdering;system for å vurdere prøvings- eller materialkvalitet i en grunnundersøkelse system for evaluation of the test or material quality in a ground investigation;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;lagKlassifiseringBeskrivelse;system for beskrivelse og klassifisering av lagdeling i grunnen system for identification and classification of the ground stratification;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;tolketAv;ansvarlig for tolkning responsible for the interpretation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;tolkningHensikt;hensikt med tolkningenthe aim of the interpretation;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;tolketTidspunkt;tidspunkt for tolkning time for the interpretation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;tolkningIdentitet;identitet for tolkningenidentification of the interpretation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;tolkningMerknad;kommentarer til tolkningen comments to the interpretation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;tolkningStatus;beskriver om tolkning er foreløpig eller endeligstatus for the interpretation (prelimenary, final) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskTolkning EAID_1F61EC2C_5D2E_405b_A5BA_36409817CB21;rådata;data fra en geoteknisk undersøkelse som ikke er bearbeidet data from a geotechnical investigation that have not been processed ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehull EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;forboretDiameter;diameter [m] av forboret hull i en borhullundersøkelse diameter [m] of a predrilled hole in a borehole investigation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehullUndersøkelse EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;dybdeGrunnvannstand;dybde [m] fra terrengoverflaten til det nivå i grunnen der alle porene i jorden er mettet med vann og poretrykket begynner å stige depth [m] from the terrain surface to the level in the ground where all voids are saturated with water, and where the pore pressure starts to increase ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehullUndersøkelse EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;forboretLengde;dybde [m] av forboret hull i en borhullundersøkelse, regnet fra terrengoverflaten depth [m] of a predrilled borehole in a borehole investigation, referring to the terrain surface ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehullUndersøkelse EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;forboringMetode;metode brukt til boring uten registrering av datapre boring method ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehullUndersøkelse EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;stoppKode;tosifret tall som benyttes for å angi årsak til avslutning av borehullundersøkelsecode used to explain the reason for termination of a borehole investigation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehullUndersøkelse EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;rådata;data fra en geoteknisk undersøkelse som ikke er bearbeidet data from a geotechnical investigation that have not been processed ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskBorehullUndersøkelse EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;sonderingIdentitet;identifikasjon for sonderingenidentification for the sounding ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;fraBorlengde;lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;tilBorlengde;lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;torvTykkelse;tykkelse på torvlag i meterthickness of peat in meter ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskSondering EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;labProsedyreBeskrivelse;unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium unique name of procedure used in the laboratory ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreLab EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;utstyrBeskrivelse;beskrivelse av utstyr description of equipment used ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreLab EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;utstyrIdentitet;identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium identity of equipment used in the laboratory ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreLab EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;operatør;beskrivelse av operatør description of operator ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreLab EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;metodeReferanse;angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982reference to standard which have been used ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreLab EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;utstyr;beskrivelse av utstyr description of equipment used ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreLab EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;testID;identitet til prøvningenidentity of the sampling ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;vanninnhold;prøvematerialets vanninhold bestemt ved tørking i varmeskap Merknad: forholdet mellom masse vann og masse tørt stoff the water content of the sampled material determined by drying in an oven Note: the ratio between mass of water and mass of solid matter ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;saltinnhold;målt ioneinnhold i porevannet (tallverdi)measured content of ions in porewater ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;dybde;avstand i meter under terrengoverflate eller sjøbunn distance in meter below terrain or seabed ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;densitet;tyngde pr. volumenhet (kN/m3) gravity by unit of space (kN/m3) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;stratigrafi;identifikasjon av en lagdeling under terrengnivå identification of a layer in the underground ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;mineralogi;beskrivelse av mineralers fysiske egenskaper description of minerals physical attributes ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;organiskMateriale;informasjon om mengde, type og alder information about quantity, type and age ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;beskrivelse;vurdering av prøvematerialets tilstand og egenskaper ved prøveåpning evaluation of condition and properties of sampled material at sample extrusion or opening ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;labTemperatur;temperaturen i laboratoriet hvor labundersøkelsen ble utførtthe laboratory temperature at which the test was performed ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;undersøkelseStart;tidspunkt for start laboratorieprøvningentime and date for start of laboratory testing ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;undersøkelseSlutt;tidspunkt for avslutning av laboratorieprøvningentime and date for stop of laboratory testing ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;inSituTestIdentitet;identifikasjon for in situ prøvningenidentification for the in situ testing ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;fraBorlengde;lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;tilBorlengde;lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;insituTestStartTidspunkt;tidspunkt for start av in situ prøvningenstart time for in situ testing ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;insituTestSluttTidspunkt;tidspunkt for stopp av in situ prøvningenstop time for in situ testing ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskInsituTest EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;prøvetakingID;identitet for prøvetakingenidentification of the sampling ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;fraBorlengde;lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;tilBorlengde;lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;prøvetype;klassifisering av fysisk prøvemateriale, avhengig av type prøvetaking og jordartclassification of sampled material, depending on type of sampling and soil type ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;densitetPrøvetaking;tyngde pr. volumenhet (kN/m3) gravity by unit of space (kN/m3) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;miljøtekniskUndersøkelse;beskrivelse og resultater fra miljøteknisk undersøkelse description and results from environmental investigation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskPrøvetaking EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;prøveKvalitetklasse;beskrivelse av hvor godt en prøve egner seg til generell identifisering og klassifisering av jordarter, og til bestemmelse av fysiske/mekaniske egenskaperdescription of how suitable a sample is in regard to identification and classification of soil type, and physical/mechanical properties;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyrePrøvetaking EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;prøvetakingBeskrivelse;beskrivelse av prøvetakingsprosedyredescription of the sampling procedure ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyrePrøvetaking EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;utstyrIdentitet;identifikasjon for anvendt prøvetakingsutstyridentification for utilized sampling equipement;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyrePrøvetaking EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;utstyrBeskrivelse;beskrivelse av prøvetakingsutstyr description of the sampling equipment;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyrePrøvetaking EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;metodeReferanse;angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982reference to standard which have been used ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyrePrøvetaking EAID_A0F5D526_33E9_4f40_AEDA_940E3977D15C;rådata;data fra en geoteknisk undersøkelse som ikke er bearbeidet data from a geotechnical investigation that have not been processed ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskUndersøkelse EAID_B6DB1767_FA07_4249_8300_A440E53516A0;metodeReferanse;normert beskrivelse av prosedyre for utførelse av tolkningsmetodestandardised description of a procedure for performance of an interpretation;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreTolkning EAID_B6DB1767_FA07_4249_8300_A440E53516A0;tolkningBeskrivelse;beskrivelse av sonderingsprosedyredescription of the sounding test procedure;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreTolkning EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;metodeReferanse;normert beskrivelse av prosedyre for utførelse av in situ prøvningstandardised description of a procedure for an in situ test ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreInsitu EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;testBeskrivelse;beskrivelse av prosedyre for in situ prøvningdescription of the in situ test procedure ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreInsitu EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;utstyrIdentitet;identifikasjon for anvendt in situ prøvningsutstyrunique identification for utilized in situ test equipment;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreInsitu EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;utstyrBeskrivelse;beskrivelse av in situ prøvningsutsyrdescription of the in situ test equipment;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreInsitu EAID_D1AF44BD_1228_4947_9A73_BA1CDC69FEA2;metodeReferanse;angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982reference to standard which have been used ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreKontroll EAID_D1AF44BD_1228_4947_9A73_BA1CDC69FEA2;utstyrIdentitet;serienummer eller annen unik identifikasjon av utstyr serial number or other unique identification of the equipment. ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreKontroll EAID_D1AF44BD_1228_4947_9A73_BA1CDC69FEA2;utstyrBeskrivelse;beskrivelse av utstyr description of equipment used ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreKontroll EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;metodeReferanse;normert beskrivelse av prosedyre for utførelse av sonderingsmetodestandardised description of a procedure for performance of a sounding ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreSondering EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;sonderingBeskrivelse;beskrivelse av sonderingsprosedyredescription of the sounding test procedure ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreSondering EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;utstyrIdentitet;serienummer eller annen unik identifikasjon av sonderingsutstyretserial number or other unique identification of the utilized sounding equipment;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreSondering EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;utstyrBeskrivelse;beskrivelse av sonderingsutstyr description of the sounding equipement;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskProsedyreSondering EAID_ED94CD25_E1F1_462e_A2A5_C255A3181D0C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskUndersøkelseGrense EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;GeotekniskSondering;metode som brukes i en grunnundersøkelse for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag method used in a ground investigation to measure the penetration resistance of various soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;GeotekniskProsedyreLab;metode som brukes i et geoteknisk laboratorium for å observere og tolke egenskaper til de forskjellige jordlag method used in a geotechnical laboratory to observe and interpret the properties of the various soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;GeotekniskLabTest;metode som brukes i et geoteknisk laboratorium for å observere og tolke egenskaper til de forskjellige jordlag method used in a geotechnical laboratory to observe and measure the properties of various soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;GeotekniskInsituTest;metode som brukes i en geoteknisk borhullundersøkelse for å observere og måle egenskaper til de forskjellige jordlag method used in a geotechnical borehole investigation to observe and measure properties of the different soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;GeotekniskPrøvetaking;innsamling av fysisk prøvemateriale som inndeles i prøvedeler hvor det for hver prøvedel kan utføres ett eller flere geotekniske laboratorieforsøk sampling of physical material separated into sample parts, where one or several laboratory tests can be carried out on each part;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;GeotekniskProsedyrePrøvetaking;prosedyren som benyttes i en geoteknisk prøvetaking for å ta opp fysisk prøvemateriale fra de forskjellige jordlag the procedure used to collect physical material from various soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_B6DB1767_FA07_4249_8300_A440E53516A0;GeotekniskProsedyreTolkning;prosedyre for å tolke oppførsel og egenskaper til de forskjellige jordlag the procedure used to interpret behaviour and properties of various soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;GeotekniskProsedyreInsitu;prosedyren som benyttes i en in situ undersøkelse for å måle egenskaper for de forskjellige jordlag the procedure used in an in situ test to measure properties of various soil layers;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_D1AF44BD_1228_4947_9A73_BA1CDC69FEA2;GeotekniskProsedyreKontroll;en detaljert beskrivelse av en type geoteknisk kontrollmåling detailed description of a type of control measurement ;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;GeotekniskProsedyreSondering;prosedyre som benyttes i en sondering for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag procedure used to measure the penetration resistance in various soil layers by sounding;;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0