GeotekniskObservasjon Observation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

geografisk punkt hvor det er utført målinger
geographical location where measurements have been performed

Vis GeotekniskObservasjon i NVDB Datakatalog