FKB-Bygning-5.0

Geovekst Gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Bygning. FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/5.0

Viser treff 1 - 8 av 8

Generelle elementer pakke

Inneholder elementer fra FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0


Bygninger pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger

Gyldig

5.0


Bygningsavgrensning pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning

Gyldig

5.0


BeskrivendeBygningslinjer pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer

Gyldig

5.0


Bygningsvedheng pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng

Gyldig

5.0


Takoverbygg pakke

Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Takoverbygg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Takoverbygg

Gyldig

5.0