FKB Bygning

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

FKB-Bygning produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen. Bygninger som er under oppføring kan finnes i FKB-Tiltak. Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på toppen av objektet er registrert og 3D-objekter kan genereres ved å prosjisere objektene ned på en terrengmodell. FKB-Bygning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning

Erstattet

4.6


FKB-Bygning produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen. Bygninger som er under oppføring kan finnes i FKB-Tiltak. Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på toppen av objektet er registrert og 3D-objekter kan genereres ved å prosjisere objektene ned på en terrengmodell. Den eneste endringen fra FKB-Bygning 4.6 til FKB-Bygning 4.61 er innføring av bygningsstatus FS - FritattFraSøknadsplikt for bygningspunkter fra matrikkelen. FKB-Bygning versjon 4.61 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning

Gyldig

4.61


FKB-Bygning-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Bygning. FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0

Gyldig

5.0


Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\Fotogrammetrisk FKB-Bygning 5.0

1.0