Bygningsavgrensning

Geovekst Gyldig 5.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning

Viser treff 1 - 10 av 10
Fasadeliv objekttype

bygningens ytre avgrensing i fasaderiss


Takkant objekttype

bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.


Bygningsdelelinje objekttype

linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).


Bygningsavgrensning objekttype

abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype


FiktivBygningsavgrensning objekttype

fiktiv avgrensing av bygning Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant mangler.


Grunnmur objekttype

bygningens ytteravgrensning langs grunnmur Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur. Merknad: Benyttes hovedsaklig for bygning under oppføring. For bygninger som revet/nedbrent benyttes objekttyper ruin og mur i FKB-BygnAnlegg


BygningsavgrensningTiltak objekttype

Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.