Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_71F01C39_27EF_4177_ACE4_F1D7AF2CAE33;Generelle elementer;Inneholder elementer fra FKB Generell del 5.0;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Generelle elementer EAPK_AF55E0D0_229D_4135_B382_D062A54ED481;Bygninger;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt;pakke;5.0;Gyldig;Bygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygninger EAPK_EAB0017B_6E57_4ff8_BA2A_869CBEEFF7D6;Bygningsavgrensning;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning;pakke;5.0;Gyldig;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsavgrensning EAPK_E70EEAD0_7D78_4e02_B15A_95D94495A37D;BeskrivendeBygningslinjer;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer;pakke;5.0;Gyldig;BeskrivendeBygningslinjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\BeskrivendeBygningslinjer EAPK_D92372CE_F8F4_4306_8DFD_758BF22BC8C8;Bygningsvedheng;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng;pakke;5.0;Gyldig;Bygningsvedheng;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Bygningsvedheng EAPK_9E0149F2_0D89_4299_B70B_A52EC2D6C9E6;Takoverbygg;Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Takoverbygg;pakke;5.0;Gyldig;Takoverbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0\Takoverbygg EAID_85C01164_BCA4_4738_BA9C_CE116DA4E35C;Oversiktsdiagram FKB-Bygning;;diagram;5.0;Gyldig;FKB-Bygning-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0 EAID_11203813_3E9A_4e92_9625_3160F6435DF0;Pakkerealisering;;diagram;5.0;Gyldig;FKB-Bygning-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning-5.0