Bygningsvedheng

Geovekst Gyldig 5.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng

Viser treff 1 - 10 av 10

BygningBru objekttype

bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru


VeggFrittstående objekttype

vegg oppsatt for skjerming


Veranda objekttype

bygningsvedheng som omfatter veranda, terrasse, altan, balkong og lasterampe Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning.


TrappBygg objekttype

omfatter trapper som danner adkomsten til hus og trapp inntil hus


Bygningsvedheng objekttype

bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning


Låvebru objekttype

kjørerampe til et landbruksbygg Merknad: Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon