BeskrivendeBygningslinjer

Geovekst Gyldig 5.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer

Viser treff 1 - 17 av 17

Mønelinje objekttype

linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)


TakMur objekttype

opphøyde kanter ved takkant Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og brannvegger som stikker opp over takflaten


Takplatå objekttype

innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.


Portrom objekttype

avgrensing av en tunnel gjennom en bygning


TakplatåTopp objekttype

takkant i indre rom i bygårder der det indre rommet ikke går ned til terrengoverflaten MERKNAD: Objekttypen skal benyttes som en utfyllende linje for å beskrive bygningsvolumet. Benyttes kun der Takplatå er benyttet for å beskrive tak inne i en bygning (for eksempel en bygård).


Hjelpepunkt3D objekttype

punkt for å kunne danne gode 3-D modeller av oppstikkende detaljer som for eksempel spir


Taksprang objekttype

topp av takkant inne på en bygningskropp Merknad: ikke ytterkant som registreres som takkant


TaksprangBunn objekttype

bunn av takkant inne på en bygningskropp Merknad: Ikke ytterkant som er takkant


BeskrivendeBygningsdetalj objekttype

bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning


Bygningslinje objekttype

linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak


Arkade objekttype

avgrensing av en tunnel gjennom en bygning


Hjelpelinje3D objekttype

linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger


TreDNivå kodeliste

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. Tilsvarer LOD i CityGML.