Bygninger

Geovekst Gyldig 5.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt

Viser treff 1 - 9 av 9

AnnenBygning objekttype

bygning som ikke er registrert i matrikkelen


Bygning objekttype

bygning som er registrert i matrikkelen


Bygningsstatus kodeliste

Bygningsstatuskoder fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning


Bygningstype kodeliste

Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste.