Barnetråkk - aggregert

Kartverket Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BarnetrakkAggregert/20230901

Viser treff 1 - 8 av 8

AktivitetType kodeliste

Type aktivitet gjennomført på et sted


BarnevegType kodeliste

Barnas skole- eller fritidsveg


Datafangstmetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.


Klassetrinngruppe kodeliste

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


NegativOpplevelseType kodeliste

Negativ opplevelse på et sted


PositivOpplevelseType kodeliste

Positiv opplevelse på et sted


TransportmiddelType kodeliste

Type transportmiddel benyttet på veien