Klassetrinngruppe

kodeliste

Kartverket Gyldig

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Klassetrinn 1-4 Klassetrinn 1-4 1-4
Klassetrinn 5-7 Klassetrinn 5-7 5-7
Klassetrinn 8-10 Klassetrinn 8-10 8-10
Klassetrinn 11-14 Klassetrinn 11-14 11-14
Verdi Navn Beskrivelse
Klassetrinn 1-4 Klassetrinn 1-4
Klassetrinn 5-7 Klassetrinn 5-7
Klassetrinn 8-10 Klassetrinn 8-10
Klassetrinn 11-14 Klassetrinn 11-14
Name Description Code value
Klassetrinn 1-4
Klassetrinn 5-7
Klassetrinn 8-10
Klassetrinn 11-14

Vis Klassetrinngruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1