Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_F14B6E6B_7089_40fc_8EEE_046D31B1E609;Hoveddiagram Barnetråkk aggregerte data;;diagram;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_803D8E1A_DA77_4fc2_BB95_8853705B82BC;Realisering av datatyper;;diagram;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_310064B7_7715_4d46_9751_E6F91C94EC7D;Realisering av kodelister;;diagram;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_92B0ED35_090D_4910_860A_14D44620F699;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_0B70CCE1_579B_4f40_9CBB_87EEABA4AE76;Pakkerealisering Barnetråkk aggregerte data - 20230901;;diagram;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_DEA0EF80_F8F8_4e91_9A36_A2DC9B3D7309;Oversiktsdiagram Barnetråkk aggregerte data-20230901;;diagram;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;Aktivitet;Type aktivitet gjennomført på et sted;objekttype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;Barneveg;Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.;objekttype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;BarnetråkkGenerell;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;objekttype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;NegativOpplevelse;Negativ opplevelse på et sted;objekttype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;PositivOpplevelse;Positiv opplevelse på et sted;objekttype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_9B723396_4980_4fbc_9C58_879BB207DA81;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_A5FBF22E_1B29_4c0c_8750_13FD91FCBA21;Posisjonskvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_08D9C4BD_8918_4403_8522_106A6AE1209A;PositivOpplevelseType;Positiv opplevelse på et sted;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_0AF35B87_5654_4022_8DDF_6CE2B088BFE6;AktivitetType;Type aktivitet gjennomført på et sted;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_201BCE09_9888_499e_AC1F_7F60464D3ACC;Kommunenummer;Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_4680052D_BD51_4445_B091_1096CB91B667;TransportmiddelType;Type transportmiddel benyttet på veien;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_57C2E64D_B47F_42c6_BC1D_09E73FB6F533;BarnevegType;Barnas skole- eller fritidsveg;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_82134E7B_792D_4d9b_B016_EBA23C3F416A;Klassetrinngruppe;Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_C3963778_ACA0_420e_B1B7_162200E0B06A;NegativOpplevelseType;Negativ opplevelse på et sted;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_F85AC52E_169C_486f_8045_8FC1A937ED05;Datafangstmetode;Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.;kodeliste;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;lokalisering;Geometri;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Aktivitet EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;aktivitet;Liste av aktiviteter registrert innenfor en rute.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Aktivitet EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;klassetrinngruppe;Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Aktivitet EAID_0DF096B8_C824_4093_8D14_47D623CF2E62;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Aktivitet EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;lokalisering;Geometri;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;barnevegType;Fritidsveg eller Skoleveg;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;transportmiddel;Transportmiddel benyttet på veien;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;klassetrinngruppe;Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data. ;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg EAID_43184CF4_410C_41c0_B6F0_CA1BF76C0395;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Barneveg EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for håndtering av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;førsteRegistreringsÅr;Eldste Barnetråkk data som inngår i aggregert datasett.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;sisteRegistreringsÅr;Nyeste Barnetråkk data som inngår i aggregert datasett. ;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;oppdateringsdato;Dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;datauttaksdato;Dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;kvalitet;Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;opphav;Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_7DDF2562_F85A_44a2_851F_93141333D133;kommune;Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\BarnetråkkGenerell EAID_9B723396_4980_4fbc_9C58_879BB207DA81;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Identifikasjon EAID_9B723396_4980_4fbc_9C58_879BB207DA81;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Identifikasjon EAID_9B723396_4980_4fbc_9C58_879BB207DA81;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Identifikasjon EAID_A5FBF22E_1B29_4c0c_8750_13FD91FCBA21;datafangstmetode;Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\Posisjonskvalitet EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;lokalisering;Geometri;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\NegativOpplevelse EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;negativOpplevelse;Negativ opplevelse på et sted;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\NegativOpplevelse EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;klassetrinngruppe;Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data. ;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\NegativOpplevelse EAID_C627CC27_F0FF_4ca0_874E_8724ED02229B;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\NegativOpplevelse EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;lokalisering;Geometri;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\PositivOpplevelse EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;positivOpplevelse;Positiv opplevelse på et sted;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\PositivOpplevelse EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;klassetrinngruppe;Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data. ;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\PositivOpplevelse EAID_D0532551_6F0F_4ffc_8C13_153CDE6AC3FC;antallElever;Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.;egenskap;20230901;Gyldig;Barnetråkk - aggregert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert\PositivOpplevelse