AktivitetType

kodeliste

Kartverket Gyldig

Type aktivitet gjennomført på et sted

Vis AktivitetType i NVDB Datakatalog