BarnevegType

kodeliste

Kartverket Gyldig

Barnas skole- eller fritidsveg
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fritidsveg Vegene barna bruker utenfor skoletid Fritidsveg
Skoleveg Vegen fram og tilbake til skolen Skoleveg
Verdi Navn Beskrivelse
Fritidsveg Vegene barna bruker utenfor skoletid
Skoleveg Vegen fram og tilbake til skolen
Name Description Code value
Fritidsveg
Skoleveg

Vis BarnevegType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1