Barnetråkk - aggregert

Kartverket Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BarnetrakkAggregert/20230901

Viser treff 1 - 8 av 8

PositivOpplevelseType kodeliste

Positiv opplevelse på et sted


AktivitetType kodeliste

Type aktivitet gjennomført på et sted


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


TransportmiddelType kodeliste

Type transportmiddel benyttet på veien


BarnevegType kodeliste

Barnas skole- eller fritidsveg


Klassetrinngruppe kodeliste

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.


NegativOpplevelseType kodeliste

Negativ opplevelse på et sted


Datafangstmetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.