Skrivemåte

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

ulike skrivemåter av navneenheten, ikke forskjellige navn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ssrId Integer 1..1
navnetype Navnetype (kodeliste) 1..1
stedsnavn CharacterString 1..1
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste) 1..1
sognnummer Sognnummer (kodeliste) 0..1
stedsnavnTypestatus StedsnavnTypestatus (kodeliste) 1..1
stedsnavnSkrivemåtestatus StedsnavnSkrivemåtestatus (kodeliste) 1..1
statusdato Date 0..1
stedsnavnRegistreringsdato Date 1..1
stedsnavnkilde Kilde 0..1
stedsnavnmerknad CharacterString 0..1
årstall Integer 0..1
arkivsaksnummer Integer 0..1
arkivløpenummer Integer 0..1
matrikkelnummer Matrikkelnummer (datatype) 0..1
- bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
- festenummer festenummer Integer 0..1
- gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
- matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
- seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
gatenummer Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SSR-ID Integer 8 1..1
NAVNTYPE Navnetype 4 1..1
SNAVN CharacterString 50 1..1
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SOGNNUMMER Sognnummer 8 0..1
SNTYSTAT StedsnavnTypestatus 1 1..1
SNSKRSTAT StedsnavnSkrivemåtestatus 1 1..1
SNDATO Date 0..1
SNREGDATO Date 1..1
SNKILDE Kilde 15 0..1
SNMERK CharacterString 70 0..1
ÅR Integer 4 0..1
SNARKIV Integer 3 0..1
SNLØPENR Integer 3 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 0..1
GATENR Integer 5 0..1
Name Type English Description
ssrId Integer
navnetype Navnetype
stedsnavn CharacterString
kommunenummer Kommunenummer
sognnummer Sognnummer
stedsnavnTypestatus StedsnavnTypestatus
stedsnavnSkrivemåtestatus StedsnavnSkrivemåtestatus
statusdato Date
stedsnavnRegistreringsdato Date
stedsnavnkilde Kilde
stedsnavnmerknad CharacterString
årstall Integer
arkivsaksnummer Integer
arkivløpenummer Integer
matrikkelnummer Matrikkelnummer
gatenummer Integer

Vis Skrivemåte i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Navnetype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Sognnummer 0 ..1
StedsnavnTypestatus 1 ..1
StedsnavnSkrivemåtestatus 1 ..1
Date 0 ..1
Date 1 ..1
Kilde 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon skrivemåte Skrivemåte 1..* navneenhet Navneenhet 1
assosiasjon navneforekomst SSRForekomst 0..* skrivemåte Skrivemåte 1