StedsnavnSkrivemåtestatus SNSKRSTAT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

skrivemåtestatus
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Avslått A
Forslag F
Godkjent G
Historisk H
Internasjonalt område I
Navn uvurdert U
Privat P
Vedtak (enkeltvedtak) V
Vedtak påklaget K
Vedtatt (samlevedtak) S
Verdi Navn Beskrivelse
A Avslått
F Forslag
G Godkjent
H Historisk
I Internasjonalt område
U Navn uvurdert
P Privat
V Vedtak (enkeltvedtak)
K Vedtak påklaget
S Vedtatt (samlevedtak)
Name Type Description Code value
Avslått <undefined>
Forslag <undefined>
Godkjent <undefined>
Historisk <undefined>
Internasjonalt område <undefined>
Navn uvurdert <undefined>
Privat <undefined>
Vedtak (enkeltvedtak) <undefined>
Vedtak påklaget <undefined>
Vedtatt (samlevedtak) <undefined>

Vis StedsnavnSkrivemåtestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1