Matrikkelnummer CadastralNumber MATRIKKELNUMMER

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet
the official term for each individual cadastral unit
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
festenummer festenummer Integer 0..1
gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BNR Integer 4 1..1
FNR Integer 4 0..1
GNR Integer 5 1..1
MATRIKKELKOMMUNE Matrikkelkommune 4 1..1
SNR Integer 3 0..1
Name Type English Description
bruksnummer Integer titleNumber title number
festenummer Integer leaseNumber Lease number
gårdsnummer Integer landNumber Land number
matrikkelkommune Matrikkelkommune cadastralMunicipality indication of the municipality which the object has been or is registered in Note: Includes both existing and obsolete municipalities
seksjonsnummer Integer unitNumber Unit number

Vis Matrikkelnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 1 ..1
Matrikkelkommune 1 ..1
Integer 0 ..1