Stedsnavn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.

Viser treff 1 - 5 av 5

Stedsnavn 4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0

Erstattet

4.0


Stedsnavn 4.2 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2

Erstattet

4.2


Stedsnavn 4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5

Gyldig

4.5


Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14 fagområdestandard

Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14

Utkast

5.0RC2020-02-14