StedsnavnTypestatus SNTYSTAT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

type status
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hovednavn H
Sidenavn S
Undernavn U
Verdi Navn Beskrivelse
H Hovednavn
S Sidenavn
U Undernavn
Name Type Description Code value
Hovednavn <undefined>
Sidenavn <undefined>
Undernavn <undefined>

Vis StedsnavnTypestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1